Workshops

wetendveld familieopstellingen Rotterdam Schiedam Zuid-Holland Opstellingenavond
Bijeenkomst met een groep (onbekende) mensen waaronder enkele vraagstellers. De overige deelnemers zijn representant of toeschouwer. Afhankelijk van de vraag kan een familiesysteem, een verlangen, (ziekte)symptoom of een organisatie worden opgesteld. Niet alleen de vraagstellers maar ook de representanten en toeschouwers ervaren de helende werking van de opstelling.
Een opstelling duurt meestal ongeveer een uur zodat op een dagdeel maximaal twee opstellingen gedaan kunnen worden. Tussendoor is ruimte voor een kopje thee of koffie.

wetendveld familieopstellingen Rotterdam Schiedam Zuid-Holland Structuuropstellingen
Op deze avonden doen we met drie of vier deelnemers opstellingen in een vaste vorm. Deze duren 20 á 25  minuten.  Je bent één keer de centrale figuur, dus waar de opstelling over gaat, en meerdere keren representant.
Zo’n opstelling ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Verleden – Heden – Toekomst
Je kiest één representant voor je verleden en één voor je toekomst. Deze worden eerst tegenover elkaar in de ruimte gezet. Dat geeft vaak al een bepaalde dynamiek weer. Na enige tijd ga je in het midden staan en maak je afwisselend contact met je verleden en je toekomst. Uiteindelijk gaat de opstelling vooral over “wat wil je uit je verleden meenemen naar je toekomst”

Traumadeel – Overlevingsdeel – Gezond deel
In deze opstelling kies je drie representanten, één voor elk van de bovenstaande delen uit de theorie van Franz Ruppert. Je maakt beurtelings contact met deze delen. Ook kijken we hoe de delen zich onderling verhouden. Het contact (of het ontbreken daarvan) met de drie delen werkt zeer helend.

Ook op avonden waarop zich alleen representanten hebben aangemeld doen we structuuropstellingen.

Je hoeft niet van te voren te beslissen welk type opstelling je wilt. Dat wordt vanzelf, in overleg met ons, duidelijk als je gaat beginnen.